image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Nghị quyết Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA X

STT

Trích yếu nội dung

Tải văn bản gốc

1
Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An.

01/2024/NQ-HĐND.pdf
2
Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

01/NQ-HĐND.pdf
3
Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025

02/NQ-HĐND.pdf
4
Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển khác từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc dự toán năm 2024

03/NQ-HĐND.pdf
5
Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối nhà chính trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh

04/NQ-HĐND.pdf
6
Nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

05/NQ-HĐND.pdf
7
Nghị quyết về quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và 2023 trên địa bàn tỉnh Long An

06/NQ-HĐND.pdf
8
Nghị quyết về phân bổ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

07/NQ-HĐND.pdf
9
Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Lộc Giang tại xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

08/NQ-HĐND.pdf
10

Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

09/NQ-HĐND.pdf
11

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

10/NQ-HĐND.pdf
12

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement